Żelazotytan

Rodzaje

  • FeTi70 St
  • FeTi70 N0.40
  • FeTi70 Al2.5
  • FeTi70 Al0.5

Rozmiar frakcji

  • Frakcja 0-2/0-3mm
  • Frakcja 3-10/3-15mm
  • Frakcja 10-30/10-50mm

Poniższy gatunek dostępny jest w następujących frakcjach: 3-10/3-15mm, 10-30/10-50mm

Gatunek Ti, % Al Si C P S V Sn N O
Nie więcej, %
FeTi70 St 68-75 5,00 0,25 0,15 0,02 0,02 2,50 0,50 0,50 2,00
FeTi70 St N0,40 68-75 4,00 0,25 0,10 0,02 0,02 2,00 0,2(0,5) 0,40 1,5(1,2)
FeTi70 Al2,5 68-75 2,50 0,25 0,10 0,02 0,02 1,50 0,20 0,40 1,5(1,2)
FeTi70 Al0,5 68-75 0,50 0,25 0,10 0,01 0,01 0,50 0,20 0,4(0,3) 1,50

 

Poniższy gatunek dostępny jest w następujących frakcjach: 0-2/0-3mm

Gatunek Ti, % Al Si C P S V Sn N O
Nie więcej, %
FeTi70 St 68-75 5,00 0,25 0,15 0,02 0,02 3,00 0,50 0,60 2,50
FeTi70 Al2,5 68-75 2,50 0,25 0,15 0,02 0,02 3,00 0,20 0,50 2,00
FeTi70 Al0,5 68-75 0,50 0,25 0,10(0,15) 0,01 0,01 3,00 0,20 0,40(0,50) 1,5(2,0)

Opakowanie

  • Big bag na drewnianej palecie
  • Beczka na drewnianej palecie